آموزش ورد

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نمایش 1 - 9 از 9

صفحه 1 از 1

عنوان جلسه مدت آموزش قیمت توضیح جلسه خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت نهم)

00:12:00

5,000تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت هشتم)

00:20:30

9,900تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت هفتم)

00:24:00

5,000تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت ششم)

00:44:00

9,900تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت پنجم)

00:38:00

9,900تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت چهارم)

00:31:00

5,000تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت سوم)

00:35:46

5,000تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت دوم)

01:12:22

5,000تومان
آموزش مبتدی تا پیشرفته ورد (قسمت اول)

01:12:28

5,000تومان
X