وبینار ماکرونویسی در اکسل (شهریور ۱۳۹۹)

دانشگاه آنلاین سید مسعود حسینی 24 خرداد 1399 0

وبینار ماکرونویسی در اکسل (شهریور ۱۳۹۹)

دانشگاه آنلاین سید مسعود حسینی 24 خرداد 1399
ثبت نام دوره

به نام خداوند بخشنده و مهربان، بدینوسیله شروع ثبت نام وبینار ماکرونویسی در اکسل را اعلام می دارم. عزیزانی که تمایل به شرکت در این وبینار آموزشی را دارند در اسرع وقت نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایند.

اطلاعات تکمیلی وبینار:

 • ویدیو هرجلسه، تقدیم حضورتان خواهد شد.
 • جزوه کمک آموزشی هرجلسه،تقدیم حضورتان خواهد شد.
 • فایل تمرینی هرجلسه، تقدیم حضورتان خواهد شد.
 • مدرس دوره: سید مسعود حسینی

تاریخ برگزاری وبینار ماکرونویسی در اکسل (استادشو)

 • جلسه اول: یکشنبه ۰۲ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 • جلسه دوم: چهارشنبه ۰۵ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه سوم: یکشنبه ۰۹ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 • جلسه چهارم: چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه پنجم: یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 • جلسه ششم: چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه هفتم: یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 • جلسه هشتم: چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه نهم: یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 • جلسه دهم: چهارشنبه ۰۲ مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (حل التمرین)

مباحث جلسه اول وبینار آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • مقدمه و تعاریف اولیه برنامه نویسی به زبان وی بی ای (VBA)
  • + زبان برنامه نویسی وی بی ای چیست؟
  • + تعریف ماکرونویسی به زبان وی بی ای (VBA)
  • + مزایا و معایب زبان برنامه نویسی وی بی ای (VBA)
  • + تفاوت ماکرونویسی با ماژول نویسی، برنامه نویسی و کدنویسی در اکسل
 • معرفی و کاربرد ابزار Record Macro
  • + کاربرد گزینه Personal Macro Workbook و نحوه حذف آن از محیط ویندوز
  • + کاربرد گزینه New Workbook
  • + کاربرد گزینه This Workbook
  • + نحوه اضافه کردن ماکروی های کاربردی به نوار دسترسی سریع
 • معرفی و نحوه فعالسازی Developer Tab
 • آشنایی مقدماتی با محیط Visual Basic Editor (VBE)
 • تعریف Module و Procedure
  • +نحوه ایجاد و حذف Module
  • + نحوه تعریف و قوانین نامگذاری پروسیجر(Sub Procedure)
 • معرفی و کاربرد توابع Msgbox و Inputbox
 • معرفی و کاربرد Range Object
  • کاربرد Value Property
  • کاربرد Clear Method
  • کاربرد ClearContents Method
  • کاربرد Copy Method
  • کاربرد Cut Method
  • کاربرد PasteSpecial Method
   • معرفی و کاربرد xlPasteValues
   • معرفی و کاربرد xlPasteAll
   • معرفی و کاربرد xlPasteFormats
   • معرفی و کاربرد xlPasteColumnWidths
   • معرفی و کاربرد xlPasteValuesAndNumberFormats
  • کاربرد Font Property
   • کاربرد Name Property
   • کاربرد Size Property
   • کاربرد Italic Property
   • کاربرد Bold Property
   • کاربرد Color Property
   • کاربرد ColorIndex Property
  • کاربرد EntireColumn Property , EntireRow Property
  • کاربرد ColumnWidth Property , RowHeight Property
   • + معرفی و کاربرد Autofit Method
  • معرفی و کاربرد Workbook Object
  • معرفی و کاربرد Worksheet Object
   • Visible property
   • Add method
   • Delete Method
   • Move Method
   • Copy Method
  • معرفی و کاربرد دستور Set
  • معرفی و کاربرد دستور With

مباحث جلسه دوم وبینار آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • معرفی و کاربرد Variables
  • + کاربرد متغیری از نوع Integer
  • + کاربرد متغیری از نوع Long
  • + کاربرد متغیری از نوع Double
  • + کاربرد متغیری از نوع String
  • + کاربرد Option Explicit
  • + تفاوت متغیر Private و Public
  • + تفاوت متغیره ها با ثابت ها
  • + تفاوت پروسیجر Private و Public
 • معرفی و کاربرد IF-THEN-ELSE Statement
  • + کاربرد OR function
  • + کاربرد AND function
 • معرفی و کاربرد Select Case Statement
  • + کاربرد OR function
  • + کاربرد AND function

مباحث جلسه سوم وبینار آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • معرفی و کاربرد For Next Loop
  • + معرفی و کاربرد Exit For
 • معرفی و کاربرد For Each Loop
  • + معرفی متغیری از نوع Range
  • + معرفی متغیری از نوع Worksheet
  • + معرفی متغیری از نوع Workbook
 • معرفی و کاربرد Do While Loop
 • معرفی و کاربرد Do Until Loop

مباحث جلسه چهارم وبینار آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • معرفی و کاربرد WorksheetFunction
 • تفاوت Procedure و Function
 • آموزش نوشتن یک تابع جدید User Defined Function
  • + نحوه تعریف آرگومان اختیاری (Optional)
  • + کاربرد تابع IsMissing در UDF
 • آموزش کنترل خطا Error Handling
  • + کنترل از نوع On Error Resume Next
  • + کنترل از نوع On Error GoTo
  • + کنترل از نوع On Error Goto [Label]
  • + معرفی و کاربرد دستور Exit Sub

مباحث جلسه پنجم وبینار آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • آموزش Worksheet Events
  • + رویدادی از نوع Activate
  • + رویدادی از نوع Deactivate
  • + رویدادی از نوع BeforeDoubleClick
  • + رویدادی از نوع BeforeRightClick
  • + رویدادی از نوع Calculate
  • + رویدادی از نوع Change
  • + رویدادی از نوع SelectionChange
 • آموزش Workbook Events
  • + رویدادی از نوع Workbook_Activate
  • +رویدادی از نوع Workbook_BeforeClose
  • + رویدادی از نوع Workbook_BeforeSave
  • + رویدادی از نوع Workbook_Deactivate
  • + رویدادی از نوع Workbook_NewSheet
  • + رویدادی از نوع Workbook_Open
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetActivate
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetBeforeDoubleClick
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetBeforeRightClick
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetCalculate
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetChange
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetDeactivate
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetSelectionChange
 • تنظیمات امنیتی ماکروها در اکسل

 


سوالات متداول


پیش نیاز این وبینار آموزشی، تنها آشنایی مقدماتی با نرم افزار اکسل است.
جهت حضور در وبینار، تنها داشتن اینترنت و یک مرورگر کافی است. همچنین اینترنت خطوط ایرانسل، همراه اول، شاتل، رایتل و سایر کفایت می کند.
کاربردی بودن محتوای این وبینار آموزشی، کاملا ضمانت می گردد. بطوریکه دانشجو با انصراف خود تمام مبلغ پرداختی خود را تمام و کمال دریافت خواهد کرد.
پس از اتمام هر جلسه، ویدیو آموزشی آن جلسه همراه با جزوه و فایل تمرینی آن تقدیم دانشجو خواهد شد.
این وبینار آموزشی، فاقد گواهینامه پایان دوره می باشد.4


ثبت نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *