دوره ها

نام دوره زمان بندی ساعت ظرفیت باقی مانده تاریخ شروع شهریه ثبت نام دوره توضیحات
وبینار ماکرونویسی در اکسل (بهمن ماه ۱۳۹۹) دوشنبه / پنجشنبه 19:00 الی 21:00 موجود نیست 1399/11/26 149,000تومان ثبت نام دوره توضیحات
وبینار Conditional Formatting و Data Validation در اکسل یکشنبه ها 19:00 الی 21:00 موجود نیست 1399/11/05 29,000تومان ثبت نام دوره توضیحات
وبینار ماکرونویسی در اکسل (آذرماه ۱۳۹۹) دوشنبه / پنجشنبه 19:00 الی 21:00 موجود نیست 1399/09/20 149,000تومان ثبت نام دوره توضیحات
وبینار صفر تا صد اکسل (مهرماه ۱۳۹۹) یکشنبه / چهارشنبه 19:00 الی 21:00 موجود نیست 1399/07/20 99,000تومان ثبت نام دوره توضیحات
وبینار ماکرونویسی در اکسل (شهریور ۱۳۹۹) یکشنبه / چهارشنبه 19:00 الی 21:00 موجود نیست 1399/06/02 149,000تومان ثبت نام دوره توضیحات

دوره ها

نام دوره:
وبینار ماکرونویسی در اکسل (بهمن ماه ۱۳۹۹)
زمان بندی:
دوشنبه / پنجشنبه
ساعت:
19:00 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده:
موجود نیست
تاریخ شروع:
1399/11/26
شهریه:
149,000تومان
ثبت نام دوره:
توضیحات:
نام دوره:
وبینار Conditional Formatting و Data Validation در اکسل
زمان بندی:
یکشنبه ها
ساعت:
19:00 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده:
موجود نیست
تاریخ شروع:
1399/11/05
شهریه:
29,000تومان
ثبت نام دوره:
توضیحات:
نام دوره:
وبینار ماکرونویسی در اکسل (آذرماه ۱۳۹۹)
زمان بندی:
دوشنبه / پنجشنبه
ساعت:
19:00 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده:
موجود نیست
تاریخ شروع:
1399/09/20
شهریه:
149,000تومان
ثبت نام دوره:
توضیحات:
نام دوره:
وبینار صفر تا صد اکسل (مهرماه ۱۳۹۹)
زمان بندی:
یکشنبه / چهارشنبه
ساعت:
19:00 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده:
موجود نیست
تاریخ شروع:
1399/07/20
شهریه:
99,000تومان
ثبت نام دوره:
توضیحات:
نام دوره:
وبینار ماکرونویسی در اکسل (شهریور ۱۳۹۹)
زمان بندی:
یکشنبه / چهارشنبه
ساعت:
19:00 الی 21:00
ظرفیت باقی مانده:
موجود نیست
تاریخ شروع:
1399/06/02
شهریه:
149,000تومان
ثبت نام دوره:
توضیحات: