دوره ها

نام دوره زمان بندی ساعت ظرفیت باقی مانده تاریخ شروع شهریه ثبت نام دوره توضیحات
تست شنبه یکشنبه 18:40 18 دانشجو 1380/02/30 1,000تومان ثبت نام دوره توضیحات

دوره ها

نام دوره:
تست
زمان بندی:
شنبه یکشنبه
ساعت:
18:40
ظرفیت باقی مانده:
18 دانشجو
تاریخ شروع:
1380/02/30
شهریه:
1,000تومان
ثبت نام دوره:
توضیحات: