info@masoudhosseini.com درخواست مشاوره: 900 7232 919 (98+)

طبقه بندی موسسات انتفاعی
طبقه بندی موسسات انتفاعی

سید مسعود حسینی ۸:۰۰ ق.ظ

در مقاله کوتاه قبلی پیرامون تعریف حسابدار و حسابداری صحبت کردیم و گفتیم که حسابداری را فن ترجمه و حسابدار را مترجم نیز دانست، زیرا اتفاقات و رویدادهای یک واحد تجاری را در قالب یک چارچوب مشخص به زبانی ترجمه میکند که تمام استفاده کنندگان خارجی از جمله بانک ها، واحد های دولتی، سرمایه گذاران و .. میتوانند از اطلاعات و گزارش های آن استفاده نمایند. حال طبقه بندی موسسات انتفاعی را با یک سوال آغاز خواهیم نمود:

فرض کنید حسابداری چارچوب مشخصی برای این ترجمه درنظر نگرفته بود. چه اتفاقی رخ میداد؟

بدون شک هرواحد تجاری برای جمع آوری، ثبت و طبقه بندی اطلاعات بصورت سلیقه ای عمل میکرد که در پایان خروجی آن، ارائه گزارش های متفاوت بود که حضور همیشگی یک نماینده از هر واحد تجاری را به منظور شرح اتفاقات و رویداد های ثبت شده الزامی میکرد.

آیا نحوه حسابداری تمامی شرکت ها یکسان است؟

ابتدا این موضوع را قبول دارید که شرکت ها(واحدهای تجاری) می توانند در زمینه های اقتصادی مختلفی فعالیت کنند؟ به عنوان مثال شرکتی در زمینه تولید، شرکت دیگری در زمینه فروش کالا و دیگری در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارند و از این راه به درآمدزایی خواهند رسید. آیا انجام امورات حسابداری هریک مشابه دیگری است؟ قطعا خیر. به همین دلیل برای موسسات طبقه بندی درنظر گرفتند که حسابداری هریک تا حدودی با دیگری متفاوت است.

موسسات از نظرفعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

موسسات خدماتی

  • به موسساتی خدماتی گفته می شود که از طریق ارائه خدمات کسب درآمد می کنند. به عنوان مثال آموزشگاهها، هتل ها، بانک ها ، باربری ها، تعمیرگاهها، بیمارستان ها، موسسات حسابداری و حسابرسی، دفاتر مشاوره و وکالت ..

موسسات بازرگانی

  • به موسساتی بازرگانی گفته می شود که در ازای فروش کالا، مواد اولیه و سایر فرآورده ها کسب درآمد می کنند.

موسسات تولیدی

  • به موسساتی تولیدی گفته می شود که با داشتن نیروی انسانی، ابزارآلات و ماشین آلات اقدام به تولید یک محصول و فروش آن می کنند.